Villamos biztonsági felülvizsgálat

Schäffer István
+36703654467

40/2017 (XII.4.) NGM rendelet szerint, egységesítésre kerültek a villamos berendezés felülvizsgálatok. Ami korábban ÉV (érintésvédelem) és (Erősáramú berendezések, tűzvédelmi felülvizsgálata) EBF-ként készült, az ma Villamos biztonsági felülvizsgálatnak nevezik és erről készítek dokumentációt.

A módosított 40/2017.(XII.4.) NGM rendelet (VMBSZ) előírása szerint, a kisfeszültségű villamos berendezések villamos biztonsági felülvizsgálatát az alábbi szempontok szerint kell elvégezni.

1.13.1. A kisfeszültségű villamos berendezés szabványos állapotának első ellenőrzését a létesítéskor, az első üzembe helyezés előtt kell elvégezni.

1.13.2. A használatbavételt követően időszakos villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzéséről az üzemeltető a következők szerint gondoskodik:

a) legalább 6 havonta részletes felülvizsgálat végzése azokon a potenciálisan robbanás- veszélyes környezetben működő nem helyhez kötött, fokozott igénybevételnek kitett tokozásokon, amelyeket gyakran ki kell nyitni;

b) legalább évente legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben működő mozgatható (kézi, hordozható vagy szállítható) villamos gyártmányokon;

c) legalább 3 évenként legalább közeli felülvizsgálat végzése a potenciálisan robbanás- veszélyes környezetben működő villamos berendezésen;

d) legalább 3 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése

da) az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot meghaladó csatlakozási teljesít- ményű villamos berendezésén,

db) a fázisonként 32 A-nél nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelemmel korlátozott villamos berendezésen,

dc) a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint lakóépület, kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az munkahelynek minősül;

e) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése a lakóépületek villamos berendezésén az 1.13.3. pontban meghatározott kivétellel;

f ) a lakóépületekben lévő lakások villamos berendezésén felülvizsgálat végzendő

fa) bérbeadáskor és

fb) tulajdonosváltáskor;

g) legalább 6 évenként villamos biztonsági felülvizsgálat végzése az a) – f ) pontban fel nem sorolt esetekben.

MAGYARÁZAT:

Ez azt jelenti, hogy hogy 6 évente felülvizsgálatot kell végezni:

da) esetében: az épületnek nem minősülő műtárgy 50 kW-ot nem meghaladó csatlakozási teljesítményű villamos berendezésén,
db) esetében: a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvé- delemmel korlátozott villamos berendezésen,
dc) esetében: a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat szerint kommunális épület, valamint egyéb épület villamos berendezésén, ha az nem minősül munkahelynek.

Lakásokra enyhítés, hogy a felülvizsgálat elhagyható, az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén:

1.) fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áramerősségű túláramvédelem van, és

2.) 30 mA-nél nem nagyobb érzékenységű áram-védőkapcsolóval védettek a felhasználói berendezések.

Budapest és 80km-es vonzáskörzetében vállalok gáz EPH felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítést, biztonságtechnikai felülvizsgálatokat: érintésvédelmi, erősáramú berendezések tűzvédelmi, villamos biztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi (norma, valamint nem norma szerinti) felülvizsgálatok elvégzését és jegyzőkönyvek készítését.