Új Villamos Biztonsági Szabályzat

2018. Január 01. napján hatályba lép a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelettel kiadott Villamos Biztonsági Szabályzat (VMBSZ). Ezzel egy időben hatályát veszti a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet.

A felülvizsgálatokat több ponton érintő új szabályzat pl. módosítja a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletet is.

A VMBSZ 10. § módosítja a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendeletet az alábbiak szerint.

(1) A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló
10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: R.) 19. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot szerelői ellenőrzéssel legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:)
„b) az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő
villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről szóló rendelet (a továbbiakban: Villamos Műszaki Biztonsági
Szabályzat rendelet) szerinti lakóépület, kommunális épület és egyéb épület villamos berendezésein hatévente;”
(2) Az R. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot – a Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat rendelet hatálya alá tartozó
villamos berendezések kivételével – szabványossági felülvizsgálattal rendszeresen, legalább háromévente kell
elvégezni a munkahelynek minősülő helyen.”