Felülvizsgálatok

 

Érintésvédelmi felülvizsgálat

Jelenleg a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. § 7., 8., 11., 12. bekezdései írják elő az időszakos érintésvédelmi felülvizsgálatok gyakoriságát, melyeket legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

 

  • áram-védőkapcsolón 3 havonta szerelői ellenőrzéssel (próba gomb háromszori megnyomásával, bárki elvégezheti). A próbák elvégzését hitelt érdemlően dokumentálni kell.
  • kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évente
  • kommunális és Lakóépületeken 6 évente
  • minden más épületen, villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal

A felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzemeltetőjének vagy tulajdonosának kötelezettsége.

Tűzvédelmi felülvizsgálat

Erősáramú Berendezések Időszakos Felülvizsgálata (Tűzvédelmi felülvizsgálat)

A 28/2011. (IX. 06.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szoló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, valamint az azt módosító 9/2000. (II. 16.) BM rendelet és a 26/2005. (V. 28.) BM rendelet, továbbá a tűzvédelem és a polgári védelem műszaki követelményeinek megállapításáról szóló 2/2002. (I. 23.) BM rendelet, valamint az azt módosító 43/2004. (VII. 7.) BM rendelet hatályát vesztette.

A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ), a tűzvédelmi időszakos felülvizsgálatok idejét az alábbiak szerint írja elő.

 

  • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt épületek, helyiségek és szabadterek esetén 3 évente szükséges a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezni.
  • „C” „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezni.


Villámvédelmi felülvizsgálat

A A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ), a villámvédelmi időszakos felülvizsgálatok idejét az alábbiak szerint írja elő.

 

  • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt épületek, helyiségek és szabadterek esetén 3 évente szükséges a villámvédelmi felülvizsgálatot elvégezni.
  • „C” „D” és „E”tűzveszélyességi osztályba sorolt épületek, helyiségek és szabadterek esetén 6 évente szükséges a villámvédelmi felülvizsgálatot elvégezni.


Minősítőiratok

A helyszíni vizsgálat és műszeres mérések után két példány papíralapú minősítőiratot készítek. Amennyiben a megrendelő igényli, elektronikus úton (pdf formátum) is el tudom küldeni a minősítőiratokat. A felülvizsgálati minősítőirat érvényessége mindig az adott év utolsó napján jár le, és fenti rendeletekben leírt időszakokra érvényes. A minősítőirat tartalmazza a vizsgálat dátumát, helyszínek pontos megnevezését, megrendelő adatait és a részletes mérési adatokat.