Kábeles csatlakozás

Kábeles csatlakozók létesítése belterületen 2013.04.18-tól

A 2013. április 18. után kiadott Műszaki Gazdasági Tájékoztatóban (MGT) belterületen kizárólag kábeles csatlakozás írható elő, akár új igénybejelentésről, akár teljesítménybővítésről, akár csatlakozó vezeték cseréről van szó.

  • Olyan teljesítménybővítési igények esetén, amikor a meglévő csatlakozó vezeték cseréje műszaki okból nem indokolt (mert a meglévő csatlakozó vezetékre a kért igény kiadható), nem kell előírni a csatlakozó vezeték földkábelre cserélését. Ebben az esetben a fogyasztó a 76/2011. (XII. 21.) NFM rendelet (a továbbiakban: csatlakozási díjrendelet) szerint járó, az igényelt teljesítménytől függő alapdíjat, köteles megfizetni. Amennyiben teljesítménybővítésnél a helyszíni munkavégzéskor derül ki, hogy a meglévő csatlakozó nem felel meg, az igényelt teljesítményhez, úgy az eredeti igény lezárandó, és új igényt kell indítani az eredeti folyamatra vonatkoztatva, de már kábeles csatlakozó szerelésével.

  • Olyan teljesítménybővítési igények esetén, amikor a meglévő csatlakozó vezeték cseréje műszaki okból indokolt, a csatlakozási díjrendelet alapdíjra és kábeles csatlakozóra vonatkozó normatív díjtételeit és szabályait kell alkalmazni.
  • Olyan teljesítménybővítési igények esetén, amikor a meglévő csatlakozó vezeték cseréje műszaki okból nem indokolt vagy a fogyasztó teljesítménybővítés nélkül csatlakozó vezeték cserét vagy áthelyezést kér, a fogyasztó továbbra is a kábeles csatlakozó létesítés költségének 100%-át fizeti (és az esetleges alapdíjat).
  • Azon esetekben, ahol helyi építésügyi, önkormányzati hatósági tiltás van a földkábel létesítés miatt, ott is a törvényi szabályozás szerint kell eljárni, mert az erősebb a helyi szabályozásnál.

Ideiglenes csatlakozó véglegesítésének lehetősége megszűnt. Az ideiglenes csatlakozó a fogyasztó tulajdona, így az a fogyasztó döntése, hogy szabadvezetékes vagy kábeles ideiglenes csatlakozót létesít saját költségére. Viszont a végleges bekapcsolás kérésekor mindenképpen az elosztó fogja a kábeles csatlakozót létesíteni. A fogyasztó figyelmét kiemelten fel kell hívni arra, hogy a kábeles csatlakozó létesítés átfutási ideje legalább 6 hónap, így időben rendelje meg azt.
A fogyasztók által korábban létesített, és a jelenlegi szabályozás előtti időszakban a végleges mérésre is megfelelő, szabadvezetékes csatlakozóval szerelt ideiglenes mérőhelyek esetén is új, földkábeles bekapcsolást kell indítani, ha az ideiglenes mérőhely megszűnik.

Ezeket a szabályokat kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor egy korábban beadott igényre hiánypótlás érkezik.

Átmeneti intézkedések 2013.12.31.-ig

A 2013.04.18. előtt kiadott, szabadvezetékes csatlakozást előíró MGT alapján elkészíthető a szabadvezetékes csatlakozó vezeték, amennyiben az igénylő az MGT érvényességi idején belül elfogadja / elfogadta azt. 2013. december 31-ig kapcsolható be a szabadvezetékkel létesített csatlakozó.

Amennyiben előzetes igénybejelentés nélküli bekapcsolási igénnyel, a fogyasztó megbízásából a regisztrált villanyszerelő jelentkezik, a bekapcsolás szabadvezetékes csatlakozóval is elvégezhető, ha a regisztrált villanyszerelő 2013.04.22-én ügyfélszolgálati irodák zárásáig a kész – komplett dokumentációval jelentkezik. Hiánypótlásra nincs lehetőség ebben az esetben. A regisztrált villanyszerelő nyilatkozatával igazolja, hogy az igényt 2013.04.11. előtt vette át a fogyasztótól. Igénybejelentő lapra a regisztrált villanyszerelő saját kezével ráírhatja a nyilatkozatot (dátum, aláírás).